Vorbe vii- Nicolae Steinhardt

“Cand un om reuşeşte să facă ceva ce i-a solicitat mult efort, în el începe să lucreze trufia.”

Cel ce slăbeşte, se uită cu dispreţ la graşi, iar cel ce s-a lăsat de fumat răsuceşte nasul dispreţuitor cand altul se bălăceşte, încă, în viciul său.
Dacă unul îşi reprimă cu sarg sexualitatea, se uită cu dispreţ şi cu trufie către păcătosul, care se căzneşte să scape de păcat, dar instinctul

Citeşte mai departe